GIÁO VIÊN CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra giáo viên có được phép đăng ký kinh doanh hay không? Tôi là giáo viên của trường cấp hai tỉnh thanh hóa; nay muốn mở thêm kinh doang ngoài có được không?

Các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020. Bao gồm: “Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;…”

Giáo viên là viên chức thì các quy định về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian như sau: (theo Điều 14 Luật viên chức):

“Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.”

– Viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức( theo Điều 18 Luật doanh nghiệp)

– Viên chức không được Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác….( theo Điểm b khoản 2 Điều 20 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018)

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì giao viên thuộc viên chức; Viên chức chỉ cầm không được thành lập công ty còn hộ kinh doanh pháp luật vẫn đang đễ ngõ.

Các bạn có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận