Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP đã được thông qua

0
21

Ngày 05 tháng 10 năm 2015, Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức được thông qua.

Hiệp định này thâu tóm các vấn đề sau:

 • Thương mại hàng hóa
 • Dệt may
 • Quy tắc xuất xứ
 • Hải quan và thúc đẩy thương mại
 • Các biện pháp vệ sinh dịch tễ
 • Rào cản kỹ thuật trong thương mại
 • Biện pháp phòng vệ thương mại
 • Đầu tư
 • Thương mại dịch vụ xuyên biên giới
 • Dịch vụ tài chính
 • Tạm nhập cảnh cho doanh nhân
 • Viễn thông
 • Thương mại điện tử
 • Mua sắm công
 • Chính sách cạnh tranh
 • Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền được chỉ định.
 • Sở hữu trí tuệ
 • Lao động
 • Môi trường
 • Hợp tác và phát triển năng lực
 • Năng lực cạnh tranh và hỗ trợ kinh doanh
 • Phát triển
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Sự đồng bộ trong quy định
 • Minh bạch và chống tham nhũng
 • Quy định về hành chính và thể chế
 • Giải quyết tranh chấp
 • Các vấn đề ngoại lệ

Đây là một điều ước quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia thành viên nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiệp định này mở ra cơ hội hợp tác và phát triển lớn cho nền kinh tế Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here