HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC KINH DOANH Ở NHIỀU ĐỊA ĐIỂM KHÔNG?

Mình dự kiến thành lập hộ kinh doanh để bán lẻ sản phẩm quần áo; Mỗi quận mình mở một shop cùng thương hiệu. Cho mình hỏi thành lập một hộ kinh doanh có đáp ứng được quy định của pháp luật hay không ? Thủ tục thành lập như thế nào công ty hướng dẫn giúp tôi?

Căn cứ theo quy định tại Điều 86 Nghị Định 01/2021/ NĐ – CP về địa điểm đăng ký kinh doanh:

“Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

  1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
  2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”

Như vậy, Theo quy định trên thì bạn có thể thành lập 01 hộ kinh doanh ở một địa điểm tại một quận. Những địa điểm kinh doanh khác bạn làm thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế.

Thủ tục thông báo việc thành lập hộ kinh doanh như sau:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

  1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh
  2. a) Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;
  3. b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;
  4. c) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.
  5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sẽ xem xét và trả kết quả nếu hợp lệ.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể !

 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận