Hỗ trợ xây dựng và phát triển chợ nông lâm, thủy sản

Theo như dự thảo của Nghị định Chính phủ đối với chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng chợ bán buôn, bán lẻ sản phẩm của ngành nông lâm thủy sản sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí.

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được đề xuất như sau: Hỗ trợ 60% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua các trang thiết bị của dự án nhưng không vượt quá 5 tỷ đồng.

Trong trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì ngoài mức được hỗ trợ theo như quy định nêu trên thì dự án còn được hỗ trợ thêm 70% chi phí và không vượt quá 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cho các hạng mục trên.

Hỗ trợ xây dựng và phát triển chợ nông lâm, thủy sản

Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đối với dịch vụ nông thôn, trong dự thảo có nêu rõ, doanh nghiệp có dự án cung cấp nguồn nước sạch cho vùng nông thôn sẽ được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 3 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất đối với việc xây mới và 2 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất đối với nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch; hỗ trợ tối đa là 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ dân trở lên.

Hỗ trợ dự án xử lý chất thải làng nghề, nông thôn: Doanh nghiệp có dự án thu gom, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt; nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải của các làng nghề, nông thôn sẽ được nhận mức hỗ trợ 60% chi phí mua trang thiết bị, xây dựng hệ thống xử lý, mức hỗ trợ không vượt quá 5 tỷ đồng/dự án.

Doanh nghiệp có dự án xây dựng bến cảng phục vụ việc vận chuyển các sản phẩm nông lâm thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền, công trình thủy lợi làm dịch vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp được nhận mức hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư theo dự án được các cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

Theo dự thảo tại Nghị định, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có 100 lao động trở lên làm việc thường xuyên tại nhà máy, sẽ được hỗ trợ dự án xây dựng nhà ở cho người lao động với mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/m2, nhà xây tối thiểu 3 tầng và diện tích sàn xây dựng tối thiểu là 1000m2. Phần vốn còn lại doanh nghiệp sử dụng quỹ công đoàn và các nguồn vốn khác.

Trường hợp doanh nghiệp phối hợp với ban quản lý vườn quốc gia, khu rừng đặc dụng để chuyển các gia đình đang sinh sống tại vùng lõi của các vườn quốc gia, khu rừng đặc dụng về làm việc và sinh sống tại địa bàn của doanh nghiệp thì sẽ được hỗ trợ 10m2 cho một người trong gia đình di chuyển và mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/m2 và toàn bộ san ủi mặt bằng, giao thông, điện nước cho các gia đình này.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận