Hỏi: Tập đoàn là gì ? Mối liên hệ giữa tập đoàn và công ty cổ phần không?

Anh chị cho em hỏi có phải tập đoàn là tập hợp của các công ty cổ phần hay không ạ? Và tập đoàn thì là do loại hình công ty nào cấu thành?

Em xin chân thành cảm ơn ạ!

Công ty muốn lên tập đoàn phải là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần bạn nhé, ngoài ra để lên được chữ Tập Đoàn thì cần có nguồn vốn điều lệ lên tới > 1000 tỉ đồng, sở hữu 50% vốn điều lệ của ít nhất 5 công ty khác nữa. Thêm một yếu tố nữa là phải được thủ tướng phê duyệt nữa thì mới lên được tập đoàn. Như vậy, ngoại trừ điều kiện về loại hình hoạt động, các tiêu chuẩn còn lại đều không dễ để đạt được đối với hầu hết các doanh nghiệp. Trong đất nước mình có nhiều trường hợp các công ty lớn tự xưng là tập đoàn thôi bạn ạ!

Khái niệm tập đoàn kinh tế

Ở Việt Nam, hiện vẫn chưa có định nghĩa chính xác về tập đoàn kinh tế, mà thực chất xung quanh vấn đề này còn rất nhiều tranh cãi. Chẳng hạn, thế nào là một tập đoàn kinh tế? Gọi là tập đoàn kinh tế hay tập đoàn doanh nghiệp? Tập đoàn có phải là một tổ chức có tư cách pháp nhân hay không?

Theo bách khoa toàn thư Wikipedia tiếng Anh thì tập đoàn kinh tế được định nghĩa là: “Tập đoàn kinh tế là một thực thể pháp lí, mà trong khi được sở hữu chung bởi một số người tự nhiên hoặc những thực thể pháp lí khác có thể tồn tại hoàn toàn độc lập khỏi chúng sự tồn tại độc lập này cho tập đoàn những quyền riêng mà những thực thể pháp lí khác không có. Quy mô và phạm vi về khả năng và tình trạng của tập đoàn có thể được chỉ rõ bởi luật pháp nơi sát nhập.

Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 thì tập đoàn kinh tế được xếp là một thành phần trong nhóm công ty, cụ thể như sau:

“Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Thành phần của nhóm công ty gồm có:

  1. Công ty mẹ, công ty con.
  2. Tập đoàn kinh tê
  3. Các hình thức khác.”

Theo Viện nghiên cứu Quản lí Kinh tế Trung ương CIEM thì: “Khái niệm tập đoàn kinh tế được hiểu là một tổ hợp lớn các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động trong một hay nhiều ngành khác nhau, có quan hệ về vốn, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu và các liên kết khác xuất phát từ lợi ích của các bên tham gia. Trong mô hình này, “công ty mẹ” nắm quyền lãnh đạo, chi phối hoạt động của “công ty con” về tài chính và chiến lược phát triển.

Còn theo ông Hồ Xuân Tùng, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp phát biểu trên báo Nhân dân thì: “Mô hình tập đoàn là một hình thái tổ chức giữa các doanh nghiệp. Còn nhiều quan niệm khác nhau về tập đoàn, song cũng có một điểm chung nhất là: Tập đoàn doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có kết cấu tổ chức nhiều cấp, liên kết nhau bằng quan hệ tài sản và quan hệ hợp tác nhằm đáp ứng đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa; các doanh nghiệp trong tập đoàn đều có pháp nhân độc lập.

Như vậy tập đoàn kinh tế không phải là, hoặc không có mối liên hệ gì với công ty cổ phần.

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận