Hỏi: Tư cách pháp lý của chi nhánh doanh nghiệp?

Xin hỏi về tư cách pháp lý của chi nhánh công ty? Người đứng đầu chi nhanh nhánh có được ký kết các hợp đồng liên quan đến việc kinh doanh đối ngoại hay không? Chi nhánh có được cấp con dấu riêng hay không?

1. Căn cứ Ðiều 37 Luật Doanh nghiệp thì:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, căn cứ Ðiều 84 Bộ Luật dân sự 2005 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1.  Ðược thành lập hợp pháp
  2.  Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
  3.  Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
  4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Do đó, chi nhánh không có tư  cách pháp nhân.

2. Căn cứ Ðiều 4 Nghị định 58/2001/NÐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì Chi nhánh của doanh nghiệp thuộc đối tượng được sử dụng con dấu không có hình Quốc huy. Do đó, trường hợp của quý ông (bà) khắc dấu riêng cho chi nhánh hay sử dụng chung con dấu với công ty là quyền chủ động của doanh nghiệp.

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận