Hỏi: Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh ?

Công ty chúng tôi cần mở cửa hàng trưng bày sản phẩm. Xin cho biết thủ tục và qui trình đăng ký kinh doanh.

Xin cảm ơn !

Trường hợp bạn cần làm thủ tục đăng ký họat động cửa hàng dưới hình thức chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh công ty tại phòng Ðăng ký kinh doanh Sở Kế họach – Ðầu tư.

Căn cứ theo Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư thì thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm:

1- Thông báo lập chi nhánh ( theo mẫu)
2- Quyết định bằng văn bản về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên công ty;
3- Biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng thành viên công ty;
4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh .
5- Bản sao Ðiều lệ công ty (đối với trường hợp địa điểm đặt chi nhánh khác Tỉnh, TP với địa điểm đặt trụ sở công ty).
6- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
7- Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của trưởng chi nhánh theo quy định như sau:

  1. Ðối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực;
  2. Ðối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định;
  3. Ðối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
  4. Ðối với người nước ngoài không có thẻ thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, văn bản cho phép sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  5. Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập chi nhánh);
  6. Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ÐKKD là 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm:

1-Thông báo lập địa điểm kinh doanh.
2- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký họat động của chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh)
3-Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp)
4-Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh theo quy định như sau:

  1. Ðối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
  2. Ðối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
  3. Ðối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
  4. Ðối với người nước ngoài không có thẻ thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, văn bản cho phép sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu bạn còn thắc mắc có thể liên hệ tới Việt Tín để được trợ giúp từ ban tư vấn !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận