Hỏi: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Em muốn hỏi thủ tục, hồ sơ khi chuyển nhượng quyền sử dụng toàn phần thửa đất? Và có sự khác biệt gì so với chuyển nhượng một phần thửa đất?

1. Điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Chuyển nhượng trong thời hạn sử dụng đất.

2. Hồ sơ bao gồm:

 • 03 bản chứng minh thư công chứng, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản gốc và 03 bản sao có công chứng);
 • 02 tờ khai đăng ký biến động đất (theo mẫu);
 • 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập tại cơ quan công chứng;
 • 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu);
 • 02 tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu);
 • 03 bản hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện phần diện tích chuyển nhượn do công ty Địa chính thực hiện.

3. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

 • UBND xã, phường nơi có mảnh đất xác nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gửi phòng địa chính quận, huyện xem xét;
 • Phòng địa chính quận, huyện sau khi xem xét hồ sơ, thông báo cho bên chuyển nhượng nộp thuế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;
 • Sau khi nộp lệ phí trước bạ, phòng địa chính vào sổ theo dõi biến động đất đai và trả hồ sơ cho các bên;
 • Bên nhận chuyển nhượng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4. Về trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

– Bước 1: Bên mua hoặc bán nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký quyền sử dụng đất

– Bước 2: Phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành các công việc sau:

1) Tiến hành kiểm tra vị trí và tính pháp lý về đất

2) Yêu cầu cơ quan thuế xác định các nghĩa vụ về tài chính (thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ)

3) Thông báo việc nộp thuế của bên mua hoặc bán

4) Ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bên mua sau khi hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.

Về mặt thủ tục, việc chuyển nhượng toàn phần mảnh đất hay một phần mảnh đất là không khác nhau, tuy nhiên bạn chỉ nên nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất sau khi bên chuyển nhượng đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng của bạn, cũng như hoàn tất thủ tục tách thửa đối với mảnh đất(có riêng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Theo quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chúng tôi thấy rằng, để được phép tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất, khu đất dự kiến tiến hành giao dịch phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và đáp ứng điều kiện về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa (hoặc hạn mức giao đất ở tại địa phương).

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận