Hỏi: Điều kiện mở công ty lữ hành quốc tế

Tôi đang muốn mở một công ty kinh doanh lữ hành quốc tế. Xin cho biết, để mở công ty hoạt động trong lĩnh vực này cần phải có những điều kiện gì?

Theo quy định tại Điều 46 của Luật du lịch và Điều 15 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1-6-2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, Doanh nghiệp được kinh doanh lữ hành quốc tế khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này bao gồm:

  1. Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
  2. Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
  3. Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

5. Có tiền ký quỹ là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) để bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng đối với khách du lịch; giải quyết các rủi ro đối với khách du lịch không phải mua bảo hiểm du lịch.

Bạn có thể tham khảo thêm bằng cách gọi vào đường dây nóng của chúng tôi hoặc email, chúng tôi sẽ rất vui lòng được tư vấn thêm cho bạn về thủ tục và hồ sơ !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận