Hỏi: có những cách nào để rút vốn thành viên ra khỏi công ty TNHH ?

Xin chào anh chị luật sư !
Tôi là thành viên của một công ty TNHH.Tôi muốn rút vốn khỏi công ty, vậy tôi muốn hỏi có những cách nào để rút vốn?

Xin cảm ơn anh chị !

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2005, để rút vốn khỏi công ty TNHH chị có thể làm một trong hai cách sau:

  1. Thứ nhất chị có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp nếu chị bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây: Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;Tổ chức lại công ty; Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty;
  2. Thứ hai chị có thể yêu cầu chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác theo thứ tự sau : chào bán phần vốn góp của chị cho các thành viên còn lại của công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ. nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc mua không hết thì chị có thể chuyển nhượng cho người khác không phải là thành viên công ty.

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận