Hỏi: cổ đông rút vốn khỏi Công ty bằng cách nào?

Đầu 2012, tôi có tham gia góp vốn lập một công ty cổ phần với ba người khác. Trong công ty này tôi sở hữu 42% vốn điều lệ. Do tình hình tài chính riêng của cá nhân, nay tôi muốn rút khỏi công ty và chuyển toàn bộ vốn góp của mình cho một trong những người khác. Vậy có được không, và điều này có ảnh hưởng gì đến công ty?

Theo quy định của luật doanh nghiệp, Công ty của bạn thuộc loại hình công ty cổ phần, các thành viên thành lập công ty được gọi là cổ đông sáng lập. Về nguyên tắc, cổ đông sáng lập không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.
Như vậy, bạn chỉ có thể “rút” vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của bạn hoặc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập hoặc người khác theo quy định.
Hiện nay, theo nội dung bạn hỏi thì Công ty của bạn được thành lập chưa được một năm, nên việc chuyển nhượng cổ phần của bạn phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 84 Luật doanh nghiệp, cụ thể: “Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông”.
Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ, khi đó cổ đông sáng lập mới có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình.
Chúc bạn thành công !
Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận