Công ty cổ phần đang tạm ngừng kinh doanh có được giải thể doanh nghiệp

Trong thời gian tạm ngưng, doanh nghiệp có thể đăng ký giải thể. Hồ sơ và trình tự giải thể phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp khi giải thể phải đảm bảo các điều kiện giải thể được quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014.

Tạm ngừng doanh nghiệp hay giải thể doanh nghiệp?

Xem thêm: Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp do Covid 19

Quy định về giải thể doanh nghiệp hiện nay

Căn cứ Điều 202, 204 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, khi doanh nghiệp muốn giải thể cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký giải thể gửi về Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở,

Trước hết bạn làm hồ sơ giải thể công ty sau đó nộp lên Sở kế hoạch đầu tư, cùng thời gian đó bạn làm thanh lý tài sản, có biên bản thanh lý, vì bạn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh nên việc xuất hóa đơn là khó đó, cơ quan thuế sẽ “hỏi thăm” khi bạn đóng mã số thuế bao gồm:

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.

3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có)..

4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần dễ dàng cùng Luật Việt Tín
Tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần dễ dàng cùng Luật Việt Tín

Thủ tục Thanh lý tài sản và thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp

a. Thanh lý tài sản: Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty cổ phần giải thể, Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản Công ty TNHH giải thể, Chủ doanh nghiệp tư nhân trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp tư nhân giải thể, Chủ sở hữu Công ty TNHH trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản Công ty TNHH một thành viên giải thể trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
b. Thánh toán nợ: Các khoản nợ của công ty cổ phần giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:
– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
– Nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại thuộc về cổ đông Công ty cổ phần/ thành viên công ty TNHH/ Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên/ Chủ doanh nghiệp tư nhân…
Dịch vụ giải thể công ty trọn gói giá rẻ, nhanh, chuyên nghiệp

Xem thêm: Tư vấn thông báo tạm ngừng doanh nghiệp

Chúc bạn thành công, trường hợp bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ có thể liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn thêm trực tiếp bạn nhé !
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận