Hỏi: cá nhân có thể là thành viên của nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn không?

0
25

Xin anh chị cho em hỏi Cá nhân có thể là thành viên của nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn không?

Cảm ơn anh chị !

Tại điểm a khoản 1 điều 38 Luật Doanh nghiệp 2005, khoản 1 điều 63 Luật Doanh nghiệp 2005 thì thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đều có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Tuy nhiên tại khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 cũng quy định một số cá nhân không được thành lập, quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: “Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện ủy quyền; người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh.”

Như vậy pháp luật không hạn chế về số lượng các công ty TNHH mà thành viên được tham gia. Cá nhân chỉ không được thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp nêu tại khoản 2 điều 13 như trên.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here