Hỏi: nguồn vốn ODA có cho doanh nghiệp tư nhân hay không?

Nguồn vốn ODA có cho doanh nghiệp tư nhân hay không? Nếu có thì theo quy định nào? Tiêu chí các dự án của doanh nghiệp tư nhân như thế nào thì vay vốn ODA? Phương pháp và cách thức làm các thủ tục để doanh nghiệp tư nhân vay vốn ODA?

Cảm ơn và chúc anh chị thành công !

Nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp tư nhân vay theo hình thức cho vay lại. Việc cho lại này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Các dự án của doanh nghiệp tư nhân được vay lại nguồn vốn ODA theo yêu cầu phải là những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA theo quy định tại Điều 3 Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, có báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có phương án tài chính đáp ứng được các điều kiện vay lại theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 (Cho vay lại vốn ODA cho các chương trình, dự án đầu tư và Cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng) và Khoản 2 (Cho vay lại vốn vay ODA cho các chương trình, dự án đầu tư và Cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng), Điều 19, Nghị định 78/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận