Hỏi: hồ sơ chuyển đổi công ty có phải làm thủ tục xác nhận vốn pháp định không?

Xin anh chị cho em hỏi :
Khi đăng ký chuyển đổi công ty TNHH có 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần trong ngành nghề đăng ký kinh doanh cũ có ngành nghề: kinh doanh bất động sản. Hỏi khi nộp hồ sơ chuyển đổi công ty có phải làm thủ tục xác nhận vốn pháp định không?

Cảm ơn anh chị !

Theo khoản 1.2 Phần I Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP thì đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký) đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP (6 tỷ đồng).

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận