Hỏi: ghi số cổ phần và mệnh giá trên cổ phiếu?

Công ty chúng tôi được cổ phần hoá vào tháng 7 năm 2004 với 51% vốn nhà nước và 49% vốn thuộc về người lao động. Năm 2010 Nhà nước (Tổng công ty quản lý vốn Nhà nước SCIC) thoái vốn, sau khi bán đấu giá công khai, tỷ lệ là 3,0 – nghĩa là phần vốn nhà nước trước kia là 1 tỷ VNĐ (tương đương 51%) thì được bán là 3 tỷ VNĐ. Vậy xin hỏi cách ghi số cổ phần và số tiền trên cổ phiếu như thế nào cho đúng? Ví dụ: năm 2004 mỗi cổ phần là 100.000 VNĐ thì 1 tỷ VNĐ ghi là 10.000 cổ phần, nhưng nay 1 tỷ đó được bán là 3 tỷ thì ghi như thế nào là đúng? Ghi là 30.000 cổ phần hay vẫn ghi 10.000 cổ phần? Trong trường hợp này vốn điều lệ của công ty không tăng, giá trị mỗi cổ phần vẫn là 100.000 VNĐ.

Cảm ơn anh chị !

Mệnh giá là giá trị danh nghĩa mà công ty cổ phần quy định cho một cổ phiếu được ghi trên cổ phiếu. Mệnh giá của cổ phiếu không liên quan đến giá thị trường của cổ phiếu đó và thường được dùng để tính toán giá trị kế toán của cổ phiếu thường trong bảng cân đối kế toán của công ty.

Theo đó, đối với trường hợp bạn hỏi thì vẫn ghi 10.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần thi vẫn là 100.000 VNĐ/cổ phần (Doanh nghiệp cổ phần hoá theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 16/9/2002). Trường hợp niêm yết trên Thị trường chứng khoán thì phải quy đổi lại mệnh giá danh nghĩa là 10.000 đồng, số cổ phần sẽ là 100.000 cổ phần.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận