Hỏi: thủ tục góp vốn bằng tài sản?

0
86

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên, 100% vốn nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư của công ty ghi nhà đầu tư là ông Tổng giám đốc. Nay có nhập khẩu một lô hàng là tài sản cố định để góp vốn kinh doanh.

Trên tờ khai hải quan đứng tên người nhập khẩu là tên của công ty tôi. Như vậy tài sản đó có được coi là vốn góp của cá nhân Tổng giám đốc công ty tôi không? Và thủ tục góp vốn bằng tài sản là gì?

Trên tờ khai hải quan đứng tên người nhập khẩu là tên của Công ty là đúng, vì chỉ doanh nghiệp mới có quyền làm thủ tục nhập khẩu chứ không phải là cá nhân ông Tổng Giám đốc là người nước ngoài.

Thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu này không làm mất đi quyền và nghĩa vụ góp vốn vào công ty. Thủ tục để ghi nhận góp vốn bằng tài sản nhập khẩu này là: các nhà đầu tư là sáng lập viên công ty sẽ bàn bạc, thống nhất và có biên bản ghi nhận lô hàng đã nhập khẩu theo tờ khai này, thậm chí còn đánh giá đúng giá trị của nó qua một tổ chức tư vấn độc lập.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here