Hỏi: điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

0
34

Xin cho em hỏi: Điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Cảm ơn anh chị Việt Tín!

Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nay là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) khi có đủ các Điều kiện sau:

1. Ngành, nghề ĐKKD không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 31, Điều 32, Điều 33 và Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2005; Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Về Đăng ký doanh nghiệp.

3. Có trụ sở chính có địa chỉ rõ ràng và trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Có hồ sơ ĐKKD hợp lệ.

5. Nộp đủ lệ phí ĐKKD theo quy định của pháp Luật.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here