Hỏi: các loại thuế phải nộp Hộ kinh doanh cá thể

0
29

Tôi muốn đăng ký kinh doanh (hộ kinh doanh cá thể) 2 ngành nghề:
+ G4741 (bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông)
+ I56210 (cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng)
có thể tự xuất hóa đơn bán hàng (vì khách hàng chủ yếu là cơ quan nhà nước và doanh nghiệp).
Vậy tôi phải đóng những loại thuế nào và cách tính thuế ra sao, xin luật sư hướng dẫn cho ạ.

Chào bạn!

Hộ kinh doanh cá thể phải nộp các loại thuế sau: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN.

1. Thuế môn bài.
Mức thuế môn bài phải nộp theo Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

2. Thuế GTGT:
Căn cứ theo Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26   tháng  12  năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

3. Thuế TNCN:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here