Hỏi: thời hạn góp vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

0
40

Xin anh chị tư vấn topiclaw cho em hỏi : Thời hạn góp vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là bao lâu?

Xin cảm ơn anh chị Việt Tín!

Hiện tại, Luật Doanh nghiệp 2005 không có bất kỳ quy định nào hạn chế sự thỏa thuận về thời hạn các thành viên phải góp vốn. Do đó, về mặt nguyên tắc, các thành viên góp vốn có quyền thỏa thuận bất kỳ thời hạn góp nào. Thậm chí, khi đăng ký kinh doanh thì thời hạn cam kết góp rất ngắn nhưng sau khi có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi, các thành viên thỏa thuận lại thời hạn góp vốn.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here