Đăng ký nhãn hiệu có cần phải kèm theo phân loại nhóm sản phẩm, dịch vụ?

0
71

Công ty tôi muốn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tôi đã tìm hiểu thủ tục nhưng chưa rõ lắm về việc phải phân loại nhóm sản phẩm, dịch vụ trong đơn đăng ký.

Như vậy các luật sư có thể tư vấn cho tôi biết việc phân nhóm sản phẩm, dịch vụ có ý nghĩa gì? Chúng tôi chỉ muốn bảo hộ cho nhãn hiệu, không cần phân nhóm có được không?

Việc phân nhóm sản phẩm, dịch vụ để đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu và cần thiết và bắt buột. Việc phân nhóm này có ý nghĩa trong việc xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

Một nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trong phạm vi các nhóm sản phẩm, dịch vụ mà nhãn hiệu đó được đăng ký. Tôi lấy ví dụ, Công ty Cocacola đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cocacola với nhóm sản phẩm 32 (các sản phẩm nước giải khát), do đó phạm vi bảo hộ độc quyền của nhãn hiệu cocacola là trong nhóm sản phẩm các loại nước giải khát chứ không phải là độc quyền đối với tất cả các sản phẩm khác.

Hiện nay pháp luật không hạn chế số lượng nhóm đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu, vì vậy nếu muốn phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu được rộng, thì một nhãn hiệu có thể đăng ký với nhiều nhóm.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here