Hỏi: điều kiện và thủ tục giải thể công ty cổ phần

0
490

Thân chào anh chị Việt Tín, em đang muốn tự làm hồ sơ giải thể công ty cổ phần, vậy cho em hỏi điều kiện và thủ tục nhu thế nào ạ ?

Chân thành cảm ơn và mong được tư vấn sớm !

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP, công ty cổ phần giải thể trong các trường hợp và điều kiện sau: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; theo quyết định của đại hội đồng cổ đông; công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần:
1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp (DN), gồm có các nội dung: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của DN; b) Lý do giải thể; c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của DN; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của DN.

2. Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản DN, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong DN và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của DN. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể DN phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Các khoản nợ của DN được thanh toán theo thứ tự như sau:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể DN, phần còn lại thuộc về cổ đông công ty.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc giải thể công ty và thanh toán hết các khoản nợ của DN, người đại diện theo pháp luật của DN gửi hồ sơ giải thể DN đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

Bạn có thể liên hệ tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

Hỏi: điều kiện và thủ tục giải thể công ty cổ phần
5 (100%) 1 vote

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here