Hỏi: tác giả có đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả không?

Cho tôi hỏi, về phần nhãn hiệu hàng hóa và quyền tác giả, tác giả có đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả không?

Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 đã có sửa đổi bổ sung 2009 quy định tại Chường II (từ Điều 36 đến Điều 44) có quy định rất rõ về Chủ sở hưu tác phẩm mà theo đó có thể hiểu bao gồm:

Chủ sở hữu tác giả đồng thời là tác giả của tác phẩm (Điều 37).

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả (Điều 39).

Đồng thời tại cá Điều còn lại trong Chương II, bạn còn có thể thấy được các hình thức khác của Chủ sở hữu  quyền tác giả như: Điều 38 Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả; Điều 40. Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế;

Điều 41. Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền; Điều 42. Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước;

Điều 43. Tác phẩm thuộc về công chúng.

Để có thể hiểu hơn nữa, hoặc được tư vấn trực tiếp, hướng dẫn các dịch vụ liên qua tới Sở hữu trí tuệ bạn có thể liên hệ với chúng tôi !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận