Hỏi: đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các đặc sản địa phương

0
103

Hiện nay, chúng ta đang xây dựng và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho nông nghiệp và nông dân để giúp bà con có cuộc sống ổn định và bền vững, một trong những biện pháp hỗ trợ đó là đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (thương hiệu) cho các đặc sản địa phương.

Xin anh chị cho biết về các hình thức đăng ký như thế nào và làm thế nào để có thể phát triển được thương hiệu cho các đặc sản địa phương ?

Đây là tài sản chung của cộng đồng, pháp luật về sở hữu trí tuệ không cho phép tổ chức hoặc cá nhân nào đăng ký độc quyền để chiếm dụng riêng mà phải là tổ chức đại diện cho cộng đồng/dân cư đó đăng ký hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyển đứng ra đăng ký.

Theo quy định, hiện nay có 3 hình thức đăng ký địa danh cho đặc sản địa phương, bao gồm chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể.

Để biết thêm chi tiết xin mời bạn tham khảo đăng ký chỉ dẫn địa lý !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here