Hỏi: thắc mắc thành lập doanh nghiệp và sản phẩm

0
45

Tôi muốn thành lập doanh nghiệp thì hồ sơ cần những gì, đăng ký ở đâu? Bao nhiêu ngày nhận được kết quả?

Đăng ký kinh doanh nhiều ngành sản xuất được không?

Sản phẩm muốn đăng ký mã vạch thì đăng ký ở tỉnh có được không? đăng ký ở đâu?

Nếu là tỉnh Phú Yên

Đăng ký độc quyền thương hiệu và lo go hay sở hữu trí tuệ đăng ký ở đâu? tục thủ gồm những gì?

Nếu đó là thực phẩm hay nước uống có cần kiểm định và xác nhận ở đơn vị nào không?

Bạn trình bày chưa cụ thể về việc bạn muốn thành lập doanh nghiệp với  loại hình doanh nghiệp gì. Theo luật doanh nghiệp 2005 có các loại hình doanh nghiệp sau để bạn lựa chọn:

Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, Công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Luật không cấm việc công ty kinh doanh nhiều ngành nghề vì vậy việc bạn đăng ký ngành nghề nhiều hay ít là quyền của bạn, tuy nhiên ngành nghề phải hợp pháp.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:

Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp, điều lệ, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc danh sách thành viên sáng lập đối với công ty TNHH hai thành viên. Bạn có thể tham khảo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Thông tư số 14/2010/TT-BKH của bộ kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Đối với thủ tục đăng ký mã số mã vạch thì thuộc thẩm quyền của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here