Hỏi: xin cho hỏi về thành lập công ty chứng khoán

Xin các anh chị ban tư vấn Việt Tín cho biết yêu cầu thủ tục khi mình muốn thành lập một công ty chứng khoán không ạ ?

Cảm ơn anh chị nhiều lắm !

Điều kiện thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, hồ sơ thành lập chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán gồm:

1. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán:

  1. Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị;
  2. Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;
  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 61 của Luật chứng khoán phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
  4. Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; trường hợp là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Còn về hồ sơ thành lập công ty xin mời bạn tham khảo : https://viettinlaw.com/ho-so-dang-ky-kinh-doanh.html

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận