Hỏi: tách chi nhánh thành công ty chính thức và việc góp vốn

0
473

Công ty em trước đây thuộc chi nhánh của công ty cổ phần. nay tách ra và thành lập công ty riêng.Về phần tài sản thì của công ty cũ, bây giờ cho em hỏi thì phải tiến hành các bước như thế nào để phần tài sản đó là tài sản góp vốn vào công ty mới?

Về việc góp vốn bằng tài sản thì có cần phải xuất hóa đơn hay làm như thế nào cho hợp pháp?

Em xin cám ơn!

Khi Công ty của em thành lập là độc lập không phụ thuộc vào Công ty Cổ phần nào đó trước đây. Thì phần tài sản phải được minh bạch là của Công ty mới.

Nếu tài sản là của Công ty cổ phần trích góp vốn vào Công ty độc lập mới, thì phải có Quyết định của  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần (Hoặc của Đại hội Cổ đông) cũ cho phép góp vốn thành lập công ty mới và số vốn góp này phải định giá để biết giá trị (Nều là Máy móc hoặc là bất động sản đều phải quy ra tiền – giá trị).

Còn câu hỏi thứ hai cũng chính là câu trả lời.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here