Hỏi: chi nhánh công ty có được coi là doanh nghiệp không

0
770

Ai cũng biết chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.

Và định nghĩa doanh nghiệp theo LDN thì: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.

Theo đó, tôi thấy chi nhánh cũng đáp ứng đươc các điều kiện về doanh nghiệp đó chứ!?

Liên quan, LDN quy định “GĐ/TGĐ CTCP ko được đồng thời làm giám đốc DN khác”. Vậy, trong trường hợp 1 cty có nhiều chi nhánh và 1 người làm giám đốc của nhiều chi nhánh, trong đó có loại hình CTCP thì có bị hạn chế như trên không nếu hiểu chi nhánh cũng được coi là doanh nghiệp?

Chi nhánh không được coi là doanh nghiệp độc lập vì:

  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;
  • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào trụ sở chính;
  • Hạch toán phụ thuộc;
  • Có tài sản không độc lập (có tư cách pháp nhân không đầy đủ);
  • Thẩm quyền quản lý, đại diện do trụ sở chính ủy quyền;

– ….

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.

Giám đốc/tổng giám đốc công ty CP có thể kiêm nhiệm giám đốc tất cả các chi nhánh trong cùng đơn vị.

Giám đốc/tổng giám đốc công ty CP không được làm Giám đốc/tổng giám đốc doanh nghiệp khác.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here