Hỏi: điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Để tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) và cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN phải cần điều kiện gì?
Xin cảm ơn ban tư vấn !

Căn cứ Khoản 2, Điều 155, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, thì để được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN thì cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Thường trú tại Việt Nam;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học;

d) Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về SHCN liên tục từ 5 năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký SHCN tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về SHCN liên tục từ 5 năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về SHCN được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

đ) Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền SHCN; e) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện SHCN do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

Căn cứ quy định tại Khoản 17, Điều 1 Luật số 36/2009/QH12 ngày 19-6-2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó sửa đổi bổ sung Điều 154 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, có quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện SHCN như sau:

Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại diện SHCN với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện SHCN:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;

– Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện SHCN được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

– Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện SHCN quy định tại Khoản 1, Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ là:

a) Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN;

b) Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện SHCN.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận