Hỏi: hợp đồng lao động

0
41

Công ty tôi ký hợp đồng với người lao động như sau: đầu tiên ký hợp đồng thử việc rồi sau đó ký hợp đồng xác định thời hạn 3 tháng, rồi sau đó ký hợp đồng xác định thời hạn 1 năm, rồi tiếp tục ký hợp đồng xác định thời hạn 1 đến 3 năm và cuối cùng mới ký hợp đồng không xác định thời hạn.
Như vậy công ty tôi có vi phạm Luật lao động không?

Bạn hoàn toàn có thể thoả thuận với người lao động như vậy !

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here