Hỏi: cổ đông vi phạm điều lệ công ty

0
37

Anh A và B trước đây là cổ đông sáng lập đồng thời là thành viên của HĐQT công ty X, khi bầu lại HĐQT anh A và B không trúng cử nên đã cùng nhau lập một công ty riêng có tên gần giống với Công ty X, ngành nghề kinh doanh thì giống hệt Công ty X, Hội đồng quản trị Công ty X đã ra quyết định bãi bỏ tư cách cổ đông của anh A và B.

Em cho rằng Quyết định của HĐQT Công ty X như vậy là không phù hợp, nhưng tìm hiểu các quy định của pháp luật thì không thấy anh A và B vi phạm pháp luật.

Em muốn hỏi Luật sư trong trường hợp này Công ty X muốn xử lý hành vi vi phạm trên của A và B thì làm thế nào cho phù hợp ạ. Luật sư tư vấn giúp cho em một số phương án xử lý trường hợp này ạ.

HĐQT không có quyền bãi bỏ tư cách cổ đông của A, B được, bởi cổ đông là chủ sở hữu công ty. Nếu trong Điều lệ hoặc một thỏa thuận giữa các cổ đông (nếu có) không có quy định nào hạn chế các cổ đông thực hiện hành vi thành lập công tyngành nghề kinh doanh tương tự thì A và B không vi phạm gì khi thành lập công ty mới.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here