Hỏi: thời hạn đóng thêm góp vốn điều lệ

0
194

Công ty tôi hiện tại với vồn điều lệ 120 tỷ, tôi có ý định tăng thêm vốn điều lệ lên thêm 30 tỷ nữa, và tổng là 150 tỷ, để thuận tiện cho công việc khi làm việc với các đối tác lớn.

Nhưng hiện tại số tiền tôi chưa có hoặc chưa đủ thì khi làm thủ tục chấp nhận tăng lên 150 tỷ, thì thời gian để bổ sung thêm vốn điều lệ 30 tỷ này là bao lâu? Để không ảnh hưởng đến thủ tục thuế má ở Công ty?

Bạn không   nói rõ công ty thuộc loại hình nào nên mình xin được đề cập đến quy định về việc góp vốn của 3 loại hình sau: TNHH 1 TV, TNHH 2 TV trở lên và Công ty Cổ phần.

– Đối với công ty TNHH 1 TV: Thời hạn góp vốn được quy định tại khoản 1 điều 65 Luật Doanh nghiệp 2005 (LDN), theo đó, chủ sở hữu góp vốn đúng hạn theo thời hạn cam kết. Theo mình hiểu, Chủ sở hữu công ty TNHH 1TV tự đề ra thời hạn góp và thực hiện theo cam kết đó (cam kết này được thể hiện trong điều lệ). Mặt khác, cũng theo quy định tại khoản 1 này: “trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty” , như vậy việc chủ sở hữu cố tình kéo dài việc góp vốn cũng không có ý nghĩa nhiều, vì người đó vẫn phải chịu trách nhiệm tài sản trong phạm vi số vốn đã cam kết góp.

– Đối với công ty TNHH 2TV trở lên: Thời hạn góp vốn theo quy định tại điều 39 LDN cũng là theo “cam kết” của các thành viên với  nhau, tuy nhiên, theo quy định tại Điều 18 NĐ 102/2010/NĐ – CP thì thời hạn cam kết  này không quá 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cấp mới hoặc bổ sung).

– Đối với công ty cổ phần: Thời hạn thanh toán cổ phần đã đãng ký mua là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các loại hình khác không phổ biến (hợp danh) và không cần thiết về thời hạn góp vốn mình không nêu ra ở đây.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here