Hỏi: về vốn pháp định và vốn điều lệ

0
54

Cho em hỏi vốn điều lệ là gì? vốn pháp định là gì? và so sánh về sự khác nhau cơ bản giữa vốn pháp định và vốn điều lệ?
Loại công ty nào có vốn pháp định mà không có vốn điều lệ?
Loại công ty nào không có vốn pháp định mà lại có vốn điều lệ?
Loại công ty nào có cả vốn pháp định và vốn điều lệ?
Loại công ty nào không có cả vốn pháp định và vốn điều lệ?

Vốn pháp định là số tiền mà tổ chức phải có khi hoạt động, độ lớn của số tiền này do pháp luật quy định. Vốn đều lệ do tổ chức quyết định, thường thì bao nhiêu cũng được, do điều lệ công ty quy định.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

 • 1. Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng;
 • 2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.

2. Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

 • 1. Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng;
 • 2. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng.

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

 • 1. Công ty tài chính: 300 tỷ đồng;
 • 2. Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng.

4. Kinh doanh bất động sản : 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)

5. Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)

6. Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)

7. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)

8. Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 6/6/2007)

9. Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

 • 1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng;
 • 2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng.

10. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

 • 1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng;
 • 2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng.

11. Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

 • 1. Vận chuyển hàng không quốc tế:
  • Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng;
  • Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng;
  • Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng.
 • 2. Vận chuyển hàng không nội địa:
  • Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng;
  • Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng;
  • Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng.

12. Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here