Hỏi: vốn điều lệ ảnh hưởng thế nào tới các cổ đông ?

0
75

Luật sư cho tôi hỏi Vốn điều lệ ảnh hưởng như thế nào đến các cổ đông trong công ty và người đại diện pháp luật cho công ty nêu như khai báo kô đúng (có nghĩa là số vốn khai báo cao hơn so với sô tiền cổ đông đóng góp).

Tôi chân thành cảm ơn !

Vốn điều lệ chính là phạm vi trách nhiệm của các cổ đông trong công ty. Thời hạn góp vốn đối với công ty cổ phần là 03 tháng, chính vì vậy nếu sau thời điểm 03 tháng kể từ ngày thành lập, nếu công ty bạn không tiến hành thủ tục giảm vốn theo đúng số vốn thực góp, doanh nghiệp hay chính xác hơn là các cổ đông góp vốn sẽ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ in trên ĐKKD,  bất kể mọi chênh lệch giữa số sách và thực tế.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here