Hỏi: hợp đồng thuê nhà viết tay và hợp đồng đánh máy có giá trị như nhau không?

0
443

Hợp đồng thuê nhà viết tay (cả văn bản viết bằng tay) và hợp đồng đánh máy (văn bản đánh máy và in ra). Nếu cả 2 loại trên đều có đầy đủ chữ ký 2 bên và người làm chứng thì có giá trị như nhau không? Hợp đồng thuê nhà có cần ra công chứng không khi giá trị cho thuê chỉ khoảng 5 triệu 1 tháng?

Lưu ý: hợp đồng thuê nhà dù viết tay hay đánh máy thì đều có giá trị như nhau nhưng phải công chứng nhé. Bạn có thể mang giấy hợp đồng ra UBND phường xã để công chứng nhé.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here