Hỏi: chuyển đổi loại hình Công ty có phải quyết toán thuế

Chào anh chị !
khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ 2 TV thành 1 TV co phải quyết toán thuế không ?
Xin cảm ơn !

Theo quy định tại Điều 28 Nghi định CHÍNH PHỦ SỐ 24/2007/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

Điều 28. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan Thuế và gửi báo cáo quyết toán trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận