Hỏi: giám đốc 2 công ty khác nhau

Chào Luật sư!, Tôi có một vài thắc mắc về luật doanh nghiệp như sau :
Hiện tôi là chủ DN và cũng là giám đốc của một công ty TNHH. Nhưng thời gian tới tôi định gốp vốn 35% cổ phần cùng bạn thành lập một công ty Cổ phần vậy xin cho hỏi :
1/Theo luật DN thì tôi không được làm giám đốc của hai công ty khác nhau ? Vậy trong trường hợp Tôi không được làm GĐ của hai Cty khác nhau,thế thì Tôi có được làm chủ tịch HĐQT của Cty Cp này hay không ?
2/ Nếu được làm chủ tịch HĐQT của Cty CP vậy tôi có quyền ký bất cứ giấy tờ liên quan đến họat động kinh doanh của Cty Cp, hay chỉ làm cố vấn và chỉ đạo mọi họat động kinh doanh nhưng moi quyết định cuối cùng ký trên giấy tờ sẽ là quyết định của Giám đốc được bổ nhiệm ? —> cái này có phải nó chỉ phụ thuộc vào điều lệ công ty hay do luật Dn quy định ?
3/Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng, và trước pháp luật về mọi họat động sai pháp luật của công ty ?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư và chúc sức khỏe!

Trước hết bạn có thể tìm hiểu quyền hạn và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị, đó cũng là câu trả lời cho ý 2 của bạn.

Thứ nhất: Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP cũng quy định: “Nếu Điều lệ Cty không quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Cty, Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc (tổng giám đốc) của một Cty có thể kiêm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch Cty, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc (tổng giám đốc) của Cty khác, trừ trường hợp giám đốc (tổng giám đốc) Cty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty khác theo khoản 2 Điều 116 của Luật Doanh nghiệp”.

Như vậy bạn không thể làm đồng thời chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần và giám đốc công ty tnhh được.

Thứ hai, nếu bạn đã nghiên cứu quyền hạn và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị thì bạn sẽ rõ, ngoài ra quyết định cuối có thể là giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty, nhưng nếu nghĩa vụ pháp lý phát sinh hoặc sai phạm trong quản lý thì sẽ bị truy trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm liên đới của hội đồng quản trị.

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận