Hỏi: các tờ báo điện tử khác đăng tác phẩm tôi và quyền sở hữu trí tuệ

Tôi là phóng viên tự do, tôi gửi tác phẩm của mình đến cho một tờ báo A và đã được đăng, sau đó các tờ báo mạng điện tử khác đăng tải lại bài báo này mà không hề xin phép tôi, cũng như cơ quan báo A. Vậy những tờ báo mạng điện tử đó có vi phạm bản quyền báo chí không? Trong trường hợp các tờ báo mạng đó sao chép và đề rõ nguồn : bao gồm tên tác giả (là tôi) và tên tờ báo đã đăng tải bài của tôi thì có vi phạm không?
Ngoài ra tôi cũng mong luật sư làm rõ giúp tôi các khái niệm : bản quyền, tác quyền, quyền sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại Điều 15, Luật Sở hữu trí tuệ thì những tin tức thời sự thuần túy đưa tin, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản  khác thuộc lĩnh vực tư pháp và những bản dịch chính thức của những văn bản này; quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả.

Theo Nghị định số 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn về quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật sở hữu trí tuệ thì tác phẩm báo chí quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các thể loại: phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác.
Đó là những quy định liên quan đến quyền tác giả và sở hữu trí tuệ. Vì bạn không nói rõ tác phẩm của bạn thuộc đối tượng nào nên không thể khẳng định có sự  vi phạm hay không. Bạn đối chiếu những bài viết của mình có thuộc đối tượng không được bảo vệ không, và có phải là tác phẩm báo chí theo như Nghị định 100/2006/NĐ-CP trên không để xem có vi phạm hay không.
Nếu bạn thấy những bài viết của mình có sự vi phạm trong đó thì bạn có kiến nghị đến cơ quan chủ quản, nơi đăng bài của bạn và các trang có đăng bài của bạn về việc họ đã vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí.
Các khái niệm bạn đưa ra, khi bạn đọc các văn bản trên thì sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn!

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận