Hỏi: tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ lên 200 tỷ có cần giấy chứng nhận vốn hay không

0
96

Xin luật sư của Việt Tín cho em hỏi một công cổ phần muốn tăng vốn từ 6 tỷ lên 200 tỷ thì có phải cần xác nhận số vốn đó hay ko? Vốn điều lệ lớn hơn so với năng lực tài chính thật sự của công ty có lợi hay có hại j? Sau này muốn giảm vốn thì có gặp khó khăn gì không ạ.Rất mong được luật sư giúp đỡ !
Xin cảm ơn ạ !

Theo quy định tại khoản 6, Điều 4 luật doanh nghiệp 2005: “Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty”.

Luật doanh nghiệp quy định công ty có nghĩa vụ báo cáo tình hình góp vốn, tiến độ góp vốn, thời điểm góp vốn của các thành viên, cổ đông trong công ty. Trường hợp đến thời điểm cam kết góp vốn nhưng công ty không góp đủ vốn theo đăng ký thì công ty phải làm thủ tục thay đổi đăng ký hoạt động là giảm vốn điều lệ.

Như vậy việc đăng ký vốn điều lệ là quyền của doanh nghiệp và đối với ngành nghề không yêu cầu chứng minh vốn pháp định thì doanh nghiệp không cần phải giải trình, chứng minh vốn tại thời điểm đăng ký. Tuy nhiên vốn điều lệ xác định số vốn cam kết góp và nghĩa vụ về tài sản của thành viên, cổ đông của công ty, vì thế nếu vốn điều lệ lớn, thì nghĩa vụ góp vốn và trách nhiệm về tài sản của các thành viên, cổ đông trong công ty càng lớn.

Chúc bạn thành công !

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here