Hỏi: làm lại sổ đỏ được không khi đã cho người khác mượn thế chấp ngân hàng?

0
41

Nhà tôi có một sổ đỏ của hộ gia đình. Cho người khác mượn mang thế chấp ngân hàng. Nhưng khi làm hồ sơ chỉ có chữ ký của bố mẹ và chị gái tôi. Nhưng tôi không ký. Và xã cũng không công chứng hồ sơ đó.

Sau đó người đó không giả sổ đỏ (hiểu là không trả sổ đỏ ) và không hiểu sao Ngân hàng vẫn cho người đó vay với thế chấp là sổ đỏ của tôi. Không biết ngân hàng đó là sai hay đúng, nhà tôi đã đòi người đó nhưng không được.

Nay người đó phá sản và ngân hàng muốn thu hồi đất nhưng tôi không cho phép. Sau đó không thấy gì nữa nhưng không giả lại sổ đỏ cho nhà tôi. Cho tôi hỏi giờ nhà tôi có thể làm lại sổ đỏ không? Xin cảm ơn Luật sư!

Theo quy định thì ai đứng tên trên sổ đỏ thì người đó mới được thế chấp cho ngân hàng, trừ khi người này ủy quyền cho người khác, đồng ý cho người khác thế chấp sổ đỏ của mình,…

Bạn nên xem lại người đứng yên để xem việc bạn không ký có ảnh hưởng gì không, nếu bạn không có tên trong sổ thì bạn không ký vẫn thế chấp được.

Quan hệ giữa người chủ sổ đỏ và người vay tiền hiện nay là quan hệ bảo lãnh, khi người vay không trả được nợ thì người bảo lãnh trả thay, sau đó lấy tiền lại từ người được bảo lãnh. Ngân hàng làm như vậy là đúng (theo thông tin của câu hỏi).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here