Hỏi: cùng đứng tên trong sổ đỏ

0
27

Tôi xin hỏi luật sư trường hợp của tôi như sau.

Mẹ tôi và một người bạn hùn tiền mua 1 mảnh đất ( tôi ko dc biết chuyện này ), sau khi mua xong sổ đỏ chỉ đứng tên người bạn của mẹ tôi. Sau này Mẹ tôi cho tôi biết chuyện mua đất , tôi thấy Mẹ tôi bị thiệt thòi nên muốn trong sổ đỏ đứng tên 2 ng là Mẹ tôi và bạn Mẹ tôi. Tôi xin hỏi luật sư về thủ tục để 2 ng cùng có tên trong sổ đỏ và mất thời gian bao lâu. Xin cảm ơn Luật sư !

Nếu thửa đất đó đủ điều kiện về diện tích, kích thước để tách thửa đất theo quy định của địa phương thì mẹ bạn có thể làm thủ tục tách thửa đất để mỗi người đứng tên một thửa đất. Nếu diện tích, kích thước thửa đất không đủ điều kiện tách thửa thì mẹ bạn cần yêu cầu người đó lập văn bản thỏa thuận tài sản chung để mẹ bạn cùng đứng tên trên GCN QSD đất. Thời gian thực hiện thủ tục để mẹ bạn cùng đứng tên khoảng 20 ngày, kể từ ngày mẹ bạn nộp đủ hồ sơ cho Phòng TN&MT.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here