Hỏi: xây mộ trong đất đã được cấp sổ đỏ

0
94

Gia đình tôi đang có một mảng đất trước kia là đất ruộng. Sau này có chính sách giãn dân chính quyền địa phương đã chuyển thành đất ở và đã cấp sổ đỏ cho gia đình. Bây giờ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà cửa để ở thì có vướng mắc là trong mảnh đất vẫn còn một ngôi mộ.

Chúng tối đã thông báo đến gia đình của ngôi mộ đề họ sớm chuyển ngôi mộ đi nơi khác nhưng họ nhật quyết không chuyển mà còn bảo có ý định xây rộng thêm ra. chung tôi đã lên chính quyền thông báo thì được nói rằng nhà nước có qui đinh để lại 3m^2 đất cho mồ mả. Tôi xin hỏi các luật sự bây giờ còn có qui định đây không ? trong khi đất của chúng tôi đã được chuyển thành đất ở và được cấp sổ đổ.

Trước hết do lịch sử của thửa đất như bạn nêu nên ngôi mộ đó vẫn được đặt tại thửa đất của gia đình bạn.

Về nguyên tắc gia đình bạn có quyền sử dụng thửa đất đó mà không ai được ngăn cản hoặc gây khó khăn, trước hết việc gia đình người có ngôi mộ đó nói sẽ xây rộng ra nhưng không có sự đồng ý của gia đình bạn thì cũng không được họ chỉ được phép xây lại ngôi mộ đó với đúng vị trí và diện tích hiện tại.

Việc này cũng tương đối tế nhị vì liên quan đến vấn đề tâm linh gia đình bạn cũng nên thỏa thuận về việc di dời ngôi mộ đó bằng việc hỗ trợ gia đình người đó trong việc di chuyển ngôi mộ.

Chúc bạn khỏe và thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here