Hỏi: có thể giải thể 1 công ty cổ phần khi vắng mặt 1 cổ đông hay không?

0
11

Công ty bạn tôi cần giải thể, nhưng có 1 cổ đông đã chuyển đi hơn 1 năm nay, không thể liên lạc đc với anh ta, thực tế anh ta chỉ có tên trôngdanh sách cổ đông chứ không hề góp vốn hay tham gia vào cac hoạt động của công.

Tôi xin cảm ơn.

Chào bạn, đối với công ty cổ phần thì việc giải thể có thể được thực hiện theo quyết định của đại hội cổ đông. Nếu công ty bạn tổ chức đại hội cổ đông thì chỉ cần tập hợp được 65% tổng số cổ phần biểu quyết là đủ (nếu điều lệ công ty không có quy định khác).

Chúc bạn thành công !

Hỏi: có thể giải thể 1 công ty cổ phần khi vắng mặt 1 cổ đông hay không?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận