Hỏi: công ty giải thể và sát nhập với công ty mới, quyền lợi người lao động?

0
124

Chào luật sư!

Em sinh năm 87, từ khi ra trường làm việc cho 1 công ty cũng gần được 2 năm rồi.
Hiện giờ công ty đang trong giai đoạn khó khăn, và sẽ phải giải thể, hoặc sát nhập với công ty khác.
Về phương diện luật thì em nghĩ có thể gộp chung lại là giải thể công ty.

Cty có đóng đầy đủ BHXH, BHTN cho tat cả nhân viên (tuy còn thiếu 1 vài tháng, và sẽ đóng để có thể sát nhập voi công ty khác)
Hợp đồng với tất cả nhân viên là hợp đồng vô thời hạn.

Nay em có 1 thắc mắc là:
– Đối với đuổi việc nhân viên, thì cũng thông báo 1 tháng để nhân viên có thời gian tìm kiếm việc mới.
– Nhưng đối với giải thể, thì đùng 1 cái, và thời gian thông báo rất ngắn, làm cho nhân viên không kịp trở tay, và tìm việc mới.

1. Vậy cho em hỏi là khi cty giải thể như vậy, ngoài khoản tiền cho bao hiểm thất nghiệp chi trả thì Nhân Viên được quyền lợi gì khác không?

Tôi xin trích dẫn thông tin pháp luật để bạn có thể đối chiếu nhé:

Điều 17(*)

1– Trong trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng lương.

2– Khi cần cho nhiều người thôi việc theo khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải công bố danh sách, căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp và thâm niên làm việc tại doanh nghiệp, tay nghề, hoàn cảnh gia đình và những yếu tố khác của từng người để lần lượt cho thôi việc, sau khi đã trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 38 của Bộ luật này. Việc cho thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết.

3– Các doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo quy định của Chính phủ để kịp thời trợ cấp cho người lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm.

4– Chính phủ có chính sách và biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản xuất kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm; hỗ trợ về tài chính cho những địa phương và ngành có nhiều người thiếu việc làm hoặc mất việc làm do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ.

Theo hướng dẫn tại Điều 11, 12, 13 Nghị định 39/NĐ-CP như sau

Điều 11. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo quy định tại  khoản điều 17 của Bộ Luật Lao động.

  1. Thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc,  thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến có năng suất lao động cao hơn;
  2. Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít hơn;
  3. Thay đổi  cơ cấu tổ chức: Sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị.

Những thay đổi trên dẫn đến người lao động bị mất việc làm thì người sử đung lao động có trách nhiệm đào tạo lại nghề cho người lao động để sử dụng vào công việc mới. Nếu không giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ Luật Lao động và Điều 12, Điều 13 của Nghị định này.

Điều 12. Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:

1. Trợ cấp mất việc làm được tính trên cơ sở mức lương quy định tại Nghị định số 114/2002/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 02 qua Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

2. Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao dộng đó đến khi bị mất việc làm. Trường hợp, người lao động trước đó có thời gian làm việc ở khu vực nhà nước mà chưa được nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm, thì thời gian đó chỉ đước tính để nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động. Khoản trợ cấp thôi việc này do Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của đơn vị mà người lao động bị mất việc làm trả cùng trợ cấp mất việc làm.

Riêng đối với người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện phương án sắp xếp lại và chuyển đổi theo các hình thức giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp và cổ phần hóa thì áp dụng theo các chế độ quy định về lao động của nhà nước đối với các trường hợp này.

3. Thời gian làm việc để được hưởng trợ cấp mất việc làm là từ đủ một năm (12 tháng) trở lên, nếu có tháng lẻ được quy định như sau:

  • Dưới 1 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm;
  • Từ 1 đến dưới 6 tháng được tính bằng  6 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 tháng lương;
  • Từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1 tháng lương.

4. Trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc được trả trực tiếp một lần cho người lao động tới nơi làm việc hoặc tại nơi thuận lợi nhất cho người lao động và chậm nhất không quá 7 ngày, kể từ ngày người lao động bị  mất việc làm.

Hỏi: công ty giải thể và sát nhập với công ty mới, quyền lợi người lao động?
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here