Hỏi: Bán lại cổ phần cho cổ đông sáng lập

0
45

Công ty tôi là công ty cổ phần, có một thành viên trong cổ đông sáng lập ( là người đại diện theo pháp luật) tách ra thành lập công ty khác, trên giấy đăng ký kinh doanh mới (đã thay đổi người đại diện theo pháp luật)vẫn có tên người đó trong cổ đông sáng lập. Nay người đó muốn tách cổ phần ra (tức bán lại cổ phần cho người đó)thì cần làm thủ tục gì? Trường hợp này có vi phạm không?

Luật doanh nghiệp 2005 không cấm 1 người làm Giám đốc 2 hoặc nhiều công ty TNHH; nhưng không được làm vừa làm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty CP vừa làm Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty TNHH hoặc CTHD.

Bạn cần làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của người muốn rút sang cho thành viên của công ty nhé !

Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty (Khoản 5 Điều 84).

Bạn làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sau đó làm một thông báo lên sở kế hoạch về sự thay đổi nhân sự trong công ty, đồng thời làm lại thay đổi đăng ký kinh doanh luôn !

Chúc bạn thành công, nếu bạn vướng mắc thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here