Hỏi: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

0
30

Xin cho hỏi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là như thế nào ạ ? anh chị có văn bản hướng dẫn không ạ ?
Cảm ơn anh chị !

Theo quy định tại điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here