Hỏi: cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

0
23

Xin luật sư tư vấn cho tôi về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho một công ty TNHH loại vừa và nhỏ, làm về thương mại, vì bạn tôi mới thành lập công ty nên muốn biết thêm về nghiệp vụ kế toán để tiện quản lý.
Xin chân thành cảm ơn!

Bạn hỏi về thuế TNDN tạm tính theo quý hay cả năm?

Thuế TNDN = 25% x thu nhập tính thuế.

Trong đó:

  1. Thu nhập tính thuế = Doanh thu – các khoản giảm trừ doanh thu – chi phí.
  2. Doanh thu:  TK 511,512,515,711
  3. Các khoản giảm trừ DT : TK 521,531,532
  4. Chi phí : TK 641,642,632,635,811

Lưu ý loại trừ các khoản chi phí không được trừ ra khi tính thuế TNDN theo TT130/2008

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here