Hỏi: công chức nhà nước có được quản lý doanh nghiệp ?

0
35

Anh chị luật sư Việt Tín cho em hỏi câu hỏi nữa, là công chức nhà nước có trường hợp nào được quản lý doanh nghiệp tư nhân không ạ ?
Cảm ơn anh chị đã tư vấn !

Theo Điều 9 Luật Doanh nghiệp và Pháp lệnh Cán bộ công chức thì một số đối tượng, trong đó có những người đang là cán bộ, công chức, không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và các tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Như vậy bạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp tư nhân, bạn chỉ có thể góp vốn kinh doanh mà thôi !

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here