Hỏi: bổ sung hồ sơ tăng vốn điều lệ

0
26

Tôi mới vào công ty nên chưa rỏ vấn đề. người kế toán trước đã tăng vốn kinh doanh 2 lần (Cty TNHH 2 TV )nhưng chỉ có biên bản họp HĐQT nhưng chưa thông bao thay đổi cho cơ quan thuế và sở kế hoạch đầu tư. Giờ tôi phải bổ sung những hồ sơ gì vì thời gian tăng vống (2008 và 2011 ) hiện tai là 2013 rồi. Hoặc có cách nào hạch toán tăng vốn mà không ảnh hưởng giấy phép kinh doanh không? Chân thàn cảm ơn!

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì khi công ty muốn tăng vốn điều lệ thì phải nộp thông báo lên sở kế hoạch đầu tư, biên bản họp chỉ là điều kiện cần của hồ sơ tăng vốn điều lệ mà không có giá trị pháp lý trong vấn đề này.

Bạn có thể làm hồ sơ tăng vốn điều lệ theo thời điểm hiện tại, tất cả các giấy tờ biên bản họp theo hiện tại !

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here