Hỏi: thủ tục tăng vốn điều lệ của CTCP từ lợi nhuận chưa chia

0
598

Hiên tại Công ty chúng tôi là CTCP có 4 thành viên, vốn điều lệ 7 tỷ đồng, được thành lập từ năm 2003. Trong các năm vừa qua công ty đều hoạt động có lãi và chưa thực hiện chia cổ tức.

Nay chúng tôi đang có nhu cầu muốn tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông. Vậy xin hỏi Luật sư:

1. Thủ tục tăng vốn trong trường hợp này như thế nào? Có phải nộp BCTC để chứng minh lợi nhuận chưa chia không?

2. Sắp tới, sau khi trả cổ phiếu thưởng, chúng tôi tiếp tục có nhu cầu tăng vốn Công ty. Trong đó sẽ nhận vốn góp của 2 thành viên khác. Hai thành viên này sẽ góp vốn bằng cổ phiếu thuộc sở hữu của họ tại 2 công ty cổ phần khác mà họ đang là cổ đông. Trường hợp này có thể thực hiện không? Thủ tục như thế nào?

1. Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện theo thủ tục bình thường. Vấn đề còn lại là công ty hạch toán các khoản mục trong sổ sách để lợi nhuận chưa chia trở thành vốn của cổ đông.

2. Theo quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì “Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Do đó, cổ phiếu có thể dùng để góp vốn nếu được Điều lệ công ty quy định.

Nếu cần tư vấn vấn rõ hơn, vui lòng liên hệ với Việt Tín, chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho bạn !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here